• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Súkromie v čase COVID 19 – úvaha

COVID- 19. Úhlavný nepriateľ, s ktorým žije každý z nás. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, aká je naša telesná teplota, či máme alebo nemáme suchý kašeľ, bez ohľadu na to, či sme sa v predchádzajúcich týždňoch stretli s človekom, ktorý bol v zahraničí a má „cestovateľskú anamnézu“ alebo sme „mimo tohto nebezpečenstva“. S COVIDOM – 19 musíme žiť všetci a bojovať s ním v karanténe. Nový koronavírus infikuje naše zdravie, bežný život, naše práva a ekonomiku.

Niekto bojuje s touto pliagou v prvej línii (lekári, sestričky, vedci, virológovia,...), iní v karanténe (tým, že obmedzili napríklad svoje právo na voľný pohyb a právo na zhromažďovanie) a vlády, hľadajúc riešenia na predídenie kolapsu ekonomiky.

Avšak, v boji s týmto novým koronavírusom nám môže pomôcť technológia. Stačí sa priučiť skúsenostiam z krajín, ktoré si touto cestou prešli. Iste, právny systém Číny a právny systém krajín EÚ sa diametrálne líšia, no domnievam sa, že existuje možnosť, ako adaptovať  digitálne riešenia technologicky skúsenejších krajín a zachovať pri tom ochranu súkromia občanov, garantovanú zákonmi platnými v „európskom právnom poriadku“.

Ochrana životov a zdravia nás všetkých si vynúti zavedenie technológie, ktorá bude v stave zmapovať priestor, v ktorom sa pohybovala osoba pozitívna na COVID-19, s kým sa táto osoba stretla a ako dlho trval kontakt s touto osobou. Toto všetko len za jediným účelom. Včas zachytiť riziko jej nákazy a ďalšieho šírenia tejto nákazy. Technológia by dala možnosť tejto „rizikovej osobe“ zachytiť chorobu včas, prijať karanténne opatrenia a zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Takéto rýchle a účinné diagnostikovanie by prinieslo postupné „uzdravenie“ ľudí, zdravotníckeho systému a v neposlednom rade aj ekonomiky.

Samozrejme, z pohľadu možného narušenia oblasti práv a slobôd občanov, by mohlo ísť o dosť výrazný zásah, najmä do oblasti práva na súkromie (PRIVACY). Kto nám zabezpečí, že zozbierané údaje o nás (údaje o tom, s kým a kedy sme sa stretli a kde a kedy sme sa pohybovali) nebudú raz zneužité? Domnievam sa, že je možné citlivo a profesionálne upraviť platné zákony tak, aby došlo k čo najlepšiemu vybalancovaniu ochrany zdravia a života občanov a ich práva na súkromie.

Uvedomme si, že každý z nás už svoje osobné údaje, citlivé údaje a svoj súkromný život už „daroval“ internetovým gigantom. A to bez svojho vedomia. Pri každom jednom kliku v našich mobilných zariadeniach, tabletoch či počítačoch, pri každom našom on-line nákupe, pri každom našom kliku na akúkoľvek ikonu našich smart prostriedkov. Príklad? Taký Facebook je vlastníkom dát, osobných údajov, senzitívnych údajov, fotiek, videí a profilov, viac ako dvoch miliárd osôb. Tieto naše údaje sme mu darovali. Bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli. A bez toho, aby nás informoval, čo s nimi spravil a ako ich raz môže „využiť“ proti nám. Táto súkromná spoločnosť naše osobné údaje vlastní. A nechráni. O čom svedčí aj fakt, že Európska Únia už niekoľkokrát pokutovala túto spoločnosť za porušovanie zákonov chrániacich súkromie občanov EÚ.

V tejto dramatickej situácii pokladáme za dôležité si uvedomiť, že pomoc technológie v boji s COVID-19 bude kľúčová a nevyhnutná. A uvedomiť si aj to, že všetky podstatné údaje o každom z nás, sme už odovzdali súkromným internetovým spoločnostiam. Odmenou pre nás boli – zábava a reklama. Obávam sa, že teraz bude nutné strpieť “zásah do nášho súkromia” a odmenou za to bude ochrana nášho života a zdravia. A je len na zákonodarcoch, či budú v stave prijať opatrenia na to, aby občanovi garantovali čo najvyššiu mieru ochrany jeho práv a súkromia.

„V dobe, kedy lekári a sestričky bojujú proti letálnemu nepriateľovi v prvej línii, riskujúc ich  zdravie a životy, v dobe, kedy svetové kapacity virológov a vedcov zatvorení v laboratóriách pátrajú po vakcíne, schopnej imunizovať svet voči pliage COVID- 19, v dobe, kedy naše „práva a slobody“ a ekonomický chod sveta je obmedzený na „nevyhnutné činnosti súvisiace so zabezpečením nevyhnutných potrieb občanov“, v dobe, kedy stav „ante guerra“ je neistý a podmienený správnymi a rýchlymi rozhodnutiami, dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je kľúčové prijať opatrenia a využiť technológiu k záchrane životov a zdravia občanov, pri zachovaní práv občanov na ich súkromie. Je nutné, aby sa zriadila „war room“ s expertmi, v oblasti ochrany PRIVACY a čo najskôr sa prijali zákony, zabezpečujúce ochranu zdravia a života, rešpektujúce vysoký stupeň ochrany súkromia občanov. Mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne riešenia a mimoriadnu prípravu.“

Mgr. Natália Michalovová, LL.M.

 Advokátka

Špecialistka na právo moderných technológií a PRIVACY, autorka knihy „Internetové šialenstvo“

 


Ďalšie

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky