• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Čo urobiť teraz?

Odporúčané kroky k dosiahnutiu súladu s nariadením GDPR

V rámci prípravy na implementáciu nariadenia GDPR by ste mali vykonať minimálne nasledovné kroky k dosiahnutiu súladu s GDPR.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky