• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

koho sa GDPR týka

GDPR sa týka každého, kto získava, zhromažďuje a spracúva osobné údaje fyzických osôb v EÚ.

GDPR sa týka napríklad zamestnávateľov, prevádzkovateľov kamerových systémov, všetkých klientsky orientovaných organizácií v akomkoľvek odvetví, organizácii vo verejnej správe, zdravotníckych prevádzkovateľov, záujmových organizácií, poskytovateľov cloudových služieb, webhostingu,  online aplikácií a iných elektronických služieb, ako aj osôb vykonávajúcich monitorovane správania v online priestore a profiláciu.

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov a sprostredkovateľov usadených v Európskej únii, ktorí spracúvajú osobné údaje, a to bez ohľadu na to, či spracúvanie vykonávajú na území Európskej únie alebo nie.

Nariadenie GDPR sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Európskej únii, avšak spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb nachádzajúcich sa v Európskej únii v súvislosti s ponukou tovarov a služieb týmto dotknutým osobám, alebo sledujú správanie týchto dotknutých osôb.

GDPR chráni osobné údaje fyzických osôb – jednotlivcov.

Môže ísť o zamestnancov, klientov, zákazníkov, účastníkov spotrebiteľských súťaží, členov klubov, záujemcov o zasielanie noviniek atď.

GDPR sa nevzťahuje na nežijúce fyzické osoby, na právnické osoby ani na fyzické osoby živnostníkov (SZČO) pri výkone podnikateľskej činnosti.

GDPR sa taktiež nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov výlučne pre osobnú alebo domácu potrebu. 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky