• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

KOMPLEXNÉ Poradenstvo

Nariadenie GDPR prináša nové pravidlá, ktoré sa budú vzťahovať na všetky osoby, ktoré získavajú, zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v EÚ. Nariadenie zároveň prináša nové inštitúty, ktoré musia byť implementované v procese spracúvania osobných údajov.

Nakoľko vyznať sa v spleti nových povinností a inštitútov, ktoré vyplývajú z nariadenia GDPR nie je vždy jednoduché, ponúkame Vám komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov podľa GDPR:

-       pre prevádzkovateľov, sprostredkovateľov, tretie strany a zodpovedné osoby (data protection officer),

-       pre samotné dotknuté osoby (uplatňovania vymáhanie ich práv voči prevádzkovateľom a sprostredkovateľom).

V prípade, že získavate, zhromažďujete a spracúvate osobné údaje fyzických osôb v EÚ vo väčšom rozsahu, rozhodne Vám nebude stačiť „prispôsobiť“ Váš aktuálny bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov novým pravidlám. Vo Vašom prípade bude nutné nielen precízne vyhodnotiť súčasný stav a previesť príslušné analýzy, ale aj zvládnuť náročný projekt implementácie prípravy na súlad s nariadením GDPR, prípade aj určiť a vymenovať príslušnú zodpovednú osobu (DPO).

Naša advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS disponuje tímom skúsených odborníkov z oblasti ochrany osobných údajov, ktorí sú pripravení poskytnúť Vám právne poradenstvo šité na mieru Vašim požiadavkám a obchodným cieľom.

V súvislosti s nariadením GDPR poskytujeme nasledovné poradenstvo:

  • vstupné analýzy stavu spracovania osobných údajov

o    GAP analýza

o    analýza rozsahu a nutnosti spracúvania osobných údajov

o    analýza právnych titulov spracúvania osobných údajov

o    analýza existujúcich súhlasov so spracúvaním osobných údajov – forma, rozsah, aplikovateľnosť

o    analýza relevantných zmluvných vzťahov

o    analýza zabezpečenia osobných údajov

o    analýza existujúcej dokumentácie k ochrane osobných údajov

  • podpora pri implementácii nariadenia GDPR

o    návrh implementácie a nastavenia potrebných procesov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov

o    odporúčania ohľadom zabezpečenia ochrany osobných údajov

o    príprava potrebnej dokumentácie (zmluvy, smernice, súhlasy, postupy, obchodné podmienky)

o    školenia osôb participujúcich sa spracúvaní osobných údajov

o    odporúčania ohľadom určenia zodpovednej osoby

  • konzultácie k nariadeniu GDPR

o    výklad a aplikácia GDPR z pohľadu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

o    problematika zodpovednej osoby (DPO)

o    práva dotknutých osôb vyplývajúce z nariadenia GDPR

  • školenia k GDPR

o    všeobecné školenia k aplikácii GDPR

o    školenia šité na mieru

Radi pomôžeme pri implementácii nariadenia GDPR a súvisiacich procesoch aj Vám – neváhajte nás kontaktovať.

 

Mám záujem o komplexné poradenstvo pri implementácii GDPR

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky