• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Ocenenia a členstvá

Sme radi, že okrem našich klientov vysokú profesionalitu a kvalitu služieb advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS potvrdzuje viacero udelených ocenení:

 • Prestížna súťaž Právnická firma roka 2019 zaradila advokátsku kanceláriu medzi odporúčané kancelárie pre oblasť bankovníctva a financií.
 • Prestížna súťaž Právnická firma roka 2019 zaradila advokátsku kanceláriu medzi veľmi odporúčané kancelárie pre oblasť telekomunikácií a práva IT.
 • Prestížna súťaž Právnická firma roka 2019 zaradila advokátsku kanceláriu medzi odporúčané kancelárie pre oblasť hospodárskej súťaže.
 • Prestížna súťaž Právnická firma roka 2018 zaradila advokátsku kanceláriu medzi veľmi odporúčané kancelárie pre oblasť bankovníctva a financií.
 • Prestížna súťaž Právnická firma roka 2018 zaradila advokátsku kanceláriu medzi veľmi odporúčané kancelárie pre oblasť telekomunikácií a práva IT.
 • Prestížna súťaž Právnická firma roka 2018 zaradila advokátsku kanceláriu medzi odporúčané kancelárie pre oblasť právo obchodných spoločností.
 • Renomovaná publikácia Chambers Global a Chambers Europe pre rok 2018 zaradila advokátsku kanceláriu SEMANČÍN & PARTNERS medzi vedúce advokátske kancelárie na Slovensku v oblasti bankovníctva a financií.
 • Prestížna súťaž Právnická firma roka 2017 zaradila advokátsku kanceláriu medzi odporúčané kancelárie pre oblasť bankovníctva a financií.
 • Prestížna súťaž Právnická firma roka 2017 zaradila advokátsku kanceláriu medzi veľmi odporúčané kancelárie pre oblasť telekomunikácií a práva IT.
 • Renomovaná publikácia Chambers Europe 2016 uvádza Jozefa Semančína medzi 6 najlepších právnikov na Slovensku pre oblasť bankovníctva a financií.
 • Renomovaná publikácia Chambers Global 2016 uvádza Jozefa Semančína medzi 6 najlepších právnikov na Slovensku pre oblasť bankovníctva a financií.
 • Prestížna súťaž Právnická firma roka 2015 zaradila advokátsku kanceláriu medzi odporúčané kancelárie pre oblasť bankovníctva a financií.
 • Renomovaná publikácia IFLR 1000 zaradila v roku 2015 advokátsku kanceláriu medzi popredné kancelárie v oblasti bankovníctva a financií.
 • Renomovaná publikácia Chambers Europe 2015 odporúča Jozefa Semančína ako popredného právnika pre oblasť bankovníctva a financií.
 • Renomovaná publikácia Chambers Global 2015 odporúča Jozefa Semančína ako popredného právnika pre oblasť bankovníctva a financií.

Sme členmi nasledujúcich organizácií:

 • The International Association of Privacy Professionals.
 • Izraelská obchodná komora na Slovensku.
 • Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.
 • Slovenská FinTech asociácia
 • Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky