• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Mgr. Peter Beňo

Mgr. Peter Beňo

Advokátsky koncipient

pbeno@semancin.sk

Mobil: +421 910 108 909
Tel.: +421 2 32 609 451

"Každú právnu otázku vnímam ako výzvu a možnosť ako klientovi pomôcť a poradiť."


Peter Beňo je advokátskym koncipientom. Je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Po absolvovaní právnickej fakulty pôsobil najmä v advokácii ako advokátsky koncipient a tiež v oblasti bankovníctva, kde sa venoval problematike compliance, hlavne investičným službám (MIFID) a ochrane spotrebiteľa, predovšetkým v súvislosti s implementáciou legislatívnych požiadaviek, poradenstvom pri zavádzaní nových produktov a procesov a kontrolnou činnosťou.

V našej kancelárii je jeho zameraním právo duševného vlastníctva a informačných technológii, vrátane ochrany osobných údajov, compliance a poradenstvo v oblasti zbrojárskeho priemyslu.

 
Vzdelanie

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

Jazyky

Anglický

Pracovné skúsenosti

Československá obchodná banka, a.s. – poradca pre compliance

SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o. – advokátsky koncipient

Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária – advokátsky koncipient

Centrum právnej pomoci – právnik

 
Členstvo

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky